CENY CZECH GRAND DESIGN JSOU OBOROVÝM OCENĚNÍM, KTERÉ KAŽDOROČNĚ VYZDVIHUJE ZÁSADNÍ POČINY V OBLASTI DESIGNU, MÓDNÍHO DESIGNU, FOTOGRAFIE NEBO GRAFICKÉHO DESIGNU. POMÁHAJÍ VEŘEJNOSTI K LEPŠÍ ORIENTACI NA ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNĚ VÝSTAVOU NEJLEPŠÍCH PRACÍ NEBO SLAVNOSTNÍM PŘEDÁVÁNÍM CEN.
Slide01
Slide02
Slide03
Slide04
Slide05

Informace k akci BEST OF brzy zveřejníme…